Použití gumy v obalech na pruty

Guma je nejčastějším voděodolným materiálem pro výrobu obalů na pruty a dalších rybářských potřeb. Guma je vlastně nesprávné označení pro pryž, ale je často používáno jako běžné synonymum. Základním produktem pro výrobu gumových materiálů na obaly na pruty je kaučuk.  Tento polymerní materiál byl prvně objeven ve své přírodní formě ve stromu kaučukovníku, následně se přešlo na výrobu jeho syntetické alternativy, neboť tento materiál má unikátní vlastnosti v pružnosti, schopnosti odolávat deformaci a také se zpětně do svého původního tvaru vrátit. Samotná guma pro výrobu obalů na pruty vzniká vulkanizací kaučuku. Vulkanizací označujeme reakci vzniku disulfidických můstků za výrazně zvýšené teploty podporované katalyzátory. Výsledkem je trojrozměrná síť vzájemně pospojovaných makromolekul kaučuku. Pevnost gumy můžeme ovlivnit délkou trvání reakce – pokud reakce probíhá déle, vznikne tím logicky více disulfidických můstků. Vulkanizace je obecně reakce, kterou se výrazně zlepšují vlastnosti kaučuku. Je to jednak pevnost, ale také schopnost materiálu vrátit se do své původní polohy a v rybaření velmi důležitá vlastnost -  nepromokavost. Výroba syntetických kaučuků spočívá v polymeraci a kopolymeraci nenasycených uhlovodíků. Vzhledem k velkému množství uhlovodíků má i výsledný materiál pro výrobu obalů na pruty odlišné vlastnosti. Nejběžnějšími typy jsou polybutadienové kaučuky a butadienstyrenové kaučuky. Kompletní pryže pak vznikají doplněním různých plniv, antioxidantů a vulkanizačních činidel. Výhodou tohoto materiálu je, že ochrání všechny potřeby pro rybaření, jako je např. rybářský prut, rybářský naviják, stojan na pruty a další.

This entry was posted in Tipy na nákupy. Bookmark the permalink.