Zahradní technika moderní doby

Řada zemědělských oblastí se v dnešní době nevyhnulo inovacím z hlediska technologie, včetně tak oblíbeného zahrádkaření. Určitý typ rozvoje se projevil již v rané době zemědělství, kdy lidé vynalezli např. kamenné nářadí pro kopání jako motyky apod. Rozvoj nové zahradní techniky jde ruku v ruce ve zlepšování podmínek pro růst plodin či květin. Mezi inovativní technologie řadíme např. elektronické půdní testery a digitální vlhkoměry. Jedním z nejznámějších ekologů, který se rozvoji technologií věnuje, je Jason Arambaru. Tento vědec, evoluční biolog a odborník přes půdy, založil firmu Edy, která se věnuje tvorbě inteligentního zahradnického systému, jež se snaží do detailů monitorovat a sledovat podmínky životního prostředí. Tato zahradní technika by pak měla každému zahradníkovi zajistit, aby rostliny prospívaly.

Technika této moderní zahradní techniky je jednoduchá.  Jedná se o snímač, který má jak elektrický, tak také solární pohon. Snímač je nejčastěji zabudovaný do půdy, kde měří hodnoty jako je vlhkost,  pH, teplota a jiné. Veškeré tyto informace jsou přenášeny skrze Wi-fi a router do chytrého telefonu. Senzor je následně propojen se zavlažovacími či jinými systémy. Mezi další systémy jsou zařazeny i regulátory pH, které mohou navrhnout správně hnojivo. Tato zahradní technika byla vyvinuta na základě rozsáhlé databáze informací o tom, které rostlině se za kterých podmínek nejlépe daří. Zároveň je možné si tuto databázi aktivně vyhledat a dopředu si naplánovat, kterou rostlinu bude nejvhodnější zasadit na které místo.

This entry was posted in Tipy na nákupy. Bookmark the permalink.