Islámský kalendář

Islámský, neboli také muslimský, je lunární kalendář skládající se z 12 měsíců a 354 dnů.  V kalendáři jsou zaznamenány různá data svátků a posvátných dnů, kterými se řídí lidé ve všech muslimských zemích.  Počátek islámského kalendáře nalezneme v roce 622, během kterého emigroval prorok Mohammed z Mekky do Medíny.  Každý počínající nový rok je označován jako Hijra (což je rovněž označení pro emigraci Mohammeda). Můžeme se setkat také s označením AH, což je označení pro latinské anno Hegirae. Současný islámský rok je 1437 AH – podle propočtů tento rok začal 23. 10. 2014 někdy ve večerních hodinách.

Všechny měsíce v islámských kalendářích jsou posvátné.

První měsíc se nazývá Muharram, což znamená zakázané. V tomto měsíci je totiž zakázáno jakékoli válčení. Zároveň je v tomto měsíci zahrnut posvátný den Ashura. Druhým měsícem je Safar („prázdnota“), údajně pojmenované podle toho, že obyvatelé v tomto období shromažďovali jídlo a byli tak mimo svá obydlí, která zela prázdnotou.  Další měsíce jsou označovány jako Rabi I a Rabi II (první a druhý jarní měsíc).  Další dva měsíce v kalendáři jsou Jumada I a Jumada II. Tyto měsíce jsou překládány jako islámské předléto a jsou to měsíce tzv. vyprahlé půdy. Další Rajab je měsícem opět velmi posvátným a během kterého bylo také zakázáno jakékoli válčení. Po něm následující Shaban byl typický pro rozptýlení arabských kmenů, které se vydávaly hledat vodu.  Ramadan, neboli pálení, je nejuctívanější měsíc Hijri.  Muslimové se musí od úsvitu do západu měsíce postit a věnovat milodary chudým.  Další měsíce jsou Shawwal,   Dhu al-Qa’da (během kterého je rovněž zakázáno válčení) a poslední Dhu al-Hijja, ve které muslimové podnikají posvátnou pouť do Mekky.

This entry was posted in Tipy na nákupy. Bookmark the permalink.