Gregoriánský kalendář

Gregoriánský kalendář je celosvětově uznávaný systém určování času. Je jedním ze solárních kalendářů a zavedl jej v roce 1582 papež Řehoř XIII. Během následujících let se kalendář rozšířil i do okolních států a zemí, ovšem najdou se i výjimky, které jej přijaly až v období 20. Století. Hlavním rozdílem v porovnání s juliánským kalendářem je jeho přesnost, jelikož juliánský se vychyluje každých 127 let o jeden den. U gregoriánského kalendáře se rovněž setkáváme s odchylkou jednoho dne, ten je však vztažen na uplynutí 3300 let.

Samotné zavedení a užívání gregoriánského kalendáře souvisí s reformou J. Césara. Před touto reformou se běžně používal juliánský kalendář, v období vrcholného středověku však docházelo k výraznému k odchylkám 1 až 2 dnů. Zároveň docházelo k opožďování v období slunovratu a rovnodennosti, což vedlo vzdělané učence k myšlence, že je potřeba měření nějakým způsobem zkorigovat.  V období od 14. Století se tedy řada astronomů a vědců zaobírala myšlenkou, jak měření času upřesnit, přičemž každý přispěl svým dílem. Mezi tyto astronomy patří např. Koperník či Regiomontana, avšak rozhodující byla myšlenka italského vědce jménem Aloisius Lilius (lat. překlad Ciro Luigi Giglio. Jeho návrh byl po několika let zkoumán, až byl nakonec Řehořem XIII. akceptován a uznán za platný.

Tento kalendář však nebyl akceptován hned ve všech zemích. Mezi prvními byla např. Itálie, Španělsko či Portugalsko. Lidé kalendářům nerozuměli a reforma, která zahrnovala vypuštění několika dnů, pro ně znamenala krádež těchto dnů.  Ani v Českých zemích tomu nebylo jinak – kalendář byl odmítnut jak protestantským obyvatelstvem, tak šlechtou.  V 16. Století však došlo k císařskému rozhodnutí, které muselo být uposlechnuto a od té doby byl gregoriánský kalendář zaveden i u nás.

This entry was posted in Tipy na nákupy. Bookmark the permalink.