Frézovací nářadí

Frézovací nářadí jsou nástroje s břity určené k obrábění, obrábění třísek a frézování.  Stroj, který s tímto frézovacím nářadím pracuje, se nazývá frézka. Fréza je velmi rozmanitým nářadím a rozdělujeme ji do různých typů. Podle tvaru hlavy rozdělujeme toto nářadí na kulovité, stromové, tvarové a válcové. Další rozdělení fréz je z hlediska způsobu upínání – stopkové (jak s kuželovou tak válcovou stopkou)a nástrčné. Dalším hlediskem je obráběcí plocha frézy, ta může být buď jen obvodová, nebo celoplošná. Setkáme se ovšem i s typy, které jsou kombinované. Frézovací nářadí můžeme také rozdělit podle typu materiálu. Nejkvalitnější jsou typy z tvrdého kovu, které mají velmi dlouhou životnost. Dalšími materiály jsou např. ocel, slinuté karbidy či umělý diamant. Specializovaným frézovacím nářadím je sněhová fréza. Tento přístroj je využíván zejména v zimním období a slouží k odklízení sněhu z cest a chodníků. Tento typ frézy je také uzpůsoben pro koleje či dálnice. Další specializovanou formou je gravírovací fréza, které mohou být buď ruční, nebo počítačově řízené. Ruční frézy, neboli pantografy, pracují s šablonami a předlohami, ať už písma tak různých ornamentů. Je to systém ramen, na jedné straně těchto ramen bývá umístěn vodící kolík a na druhé straně výše uvedená gravírovací fréza. Toto nářadí tedy slouží ke zmenšování nebo zvětšování požadovaného výsledku, příp. k jeho obracení. Počítačové frézy, plottery, nejsou vedeny podle šablony, ale počítačovým návrhem. Výhodou počítačových plotterů je jejich preciznost.

This entry was posted in Tipy na nákupy. Bookmark the permalink.